Strøm

Strøm er noe vi ser på som en selvfølge. Bruk strømmen godt slik at du får til det du vil. Det kan være masse fint å bruke strømmen på, men det som er mest imponerende er hvordan strømmen kommer ved at du kniper en bryter. Du får med andre ord strøm rett hjem til deg hver dag uten at du i det hele tatt tenker på det. Skal det være noe som hjelper deg så er det nettopp dette. Strøm er viktig og strøm skal være noe som du får og noe som du har tilgang til. Bruk strøm på best mulig måte og bruk strøm som er miljøvennlig. Du kan i dag be om å få strøm fra leverandører som vet at deres strøm kommer fra fornybar energi. Dette er en fin og en morsom jobb.

Krev for strømavbrudd?

Mister du strømmen fult og helt til din leilighet eller bolig, og det er nettselskapets sin feil at dette har skjedd. Hvis nettselskapet samtidig er erstatningsrettslig forpliktet til å betale deg erstatning er det vanlig i Norge at du får erstatning for ditt økonomiske tap. Det er lett å forestille seg situasjoner som gjør at du taper penger ved å ikke ha strøm, om dette er på grunn av jobb, eller andre ting i ditt hjem som krever strøm for å ikke bli ødelagt.

Folk i Norge mister strøm nå og da av forskjellige årsaker som nettselskapet har skylden for. Det er derfor utarbeidet erstatning for tap av strøm etter standardiserte satser. Strømmen må være borte i 12 timer eller mer for at de følgende satsene kommer i effekt:

  • 600 kr for avbrudd til og med 24 timer,
  • 1400 kr for avbrudd over 24 timer til og med 48 timer,
  • 2700 kr for avbrudd over 48 timer til og med 72 timer, og
  • 1300 kr for hver nye påbegynte 24 timers periode ut over 72 timer.

Som du ser kan dette fort bli mye penger til deg hvis strømmen blir borte i flere dager. Blir strømmen borte i flere dager kommer du også til å tape penger, eller at det blir noe dyrere for deg å bo. Det kan hende du må kjøpe mat ute og andre ting for å leve uten strøm.

Tidsperioden i satsene gjelder fra nettselskapet får melding om at du har mistet strømmen og ikke når du faktisk har mistet strømmen. Så, meld strømavbrudd inn raskt.

Bytt strømleverandør

Du trenger strøm for å overleve enkelt og komfortabelt. Skal det være noe som kreves av deg så er det nettopp dette. En som liker strøm han vet å passe på at han har det. Strøm kommer inn i så og se de fleste hus, men hvor mye koster strømmen? Dette er din oppgave da det er viktig at du får så billig strøm som mulig. Her er det viktig at du gjør en jobb.